شرکت East West Commercial PTY LTD با نام تجاری صرافی کردیت (Credit Money Exchange) بصورت مستقل و با مجوز دولت استرالیا به ثبت رسیده است. صرافی کردیت انواع حواله های ارزی قانونی و سفید دلار استرالیا از/به کشور های ایران، مالزی، افغانستان و پاکستان را به همراه ریپورت و رسید (Tax Invoice) رسمی صرافی، به صورت فوری و با قیمت منصفانه انجام می دهد.

صرافی کردیت با تبعیت از مقررات AUSTRAC به ارائه خدمات صرافی می پردازد. اطلاعات ما در سایت AUSTRAC به شرح ذیل موجود است که می توانید با کلیک در اینجا اطلاعات صرافی کردیت را جستجو فرمایید.

Registered Independent Remittance Dealer: IND 100507736-001

صرافی کردیت

شرکت East West Commercial PTY LTD از فوریه ۲۰۱۶ توسط ASIC به ثبت رسیده و همه ایالت های استرالیا را پوشش می دهد.

شرکت East West Commercial PTY LTD از فوریه 2016 توسط ASIC به ثبت رسیده و کلیه ایالتهای استرالیا را پوشش میدهد.